Kiến thức

Các bước triển khai ứng dụng CNTT vào trong doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kip thời. Để thực hiện thành công quá trình triển khai ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp (DN), … Read more

Quản lý phân phối ngành dược: Cơ hội và Thách thức

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra làm ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó có ngành dược phẩm. Tuy nhiên tin vui là các doanh nghiệp ngành dược phẩm, y tế nhận được nhiều dự báo tích cực trong bối cảnh Việt Nam đang kiểm soát tốt Covid-19. … Read more

Giải pháp cần thiết cho quản lý chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng là một quá trình di chuyển các yếu tố đầu vào từ nhà cung cấp thông qua việc lưu trữ và vận chuyển đi đến nhà sản xuất, rồi lại từ nhà sản xuất biến đổi các yếu tố đầu vào đó thành yếu tố đầu ra của sản phẩm di chuyển … Read more

Kinh nghiệm phát triển chiến lược kênh phân phối

Phát triển chiến lược kênh phân phối là việc doanh nghiệp đề ra các kế hoạch, mục tiêu và sử dụng các kênh khác nhau nhằm mục đích bán sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đến tay người tiêu dùng. Thất bại của doanh nghiệp là chưa tạo được chiến lược phân phối hiệu … Read more