QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách bảo mật này (“Chính sách“) sẽ giúp bạn hiểu cách Apzon IRS Việt Nam sử dụng và bảo vệ dữ liệu mà bạn cung cấp khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của iDMS. Chúng tôi có quyền thay đổi các chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và để đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật những thay đổi mới nhất, hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc vui lòng truy cập vào webiste https://idms.vn.  Để báo cáo về các vấn đề bảo mật của bất kỳ sản phẩm nào của Apzon IRS Việt Nam, vui lòng gửi email theo địa chỉ info@idms.vn.

Thông tin cá nhân

Thông tin chúng tôi thu thập:

Bao gồm thông tin cá nhân như tên và mật khẩu khi bạn tạo tài khoản iDMS. Bạn cũng có thể cung cấp thêm số điện thoại vào tài khoản của mình. Ngay cả khi bạn chưa đăng nhập vào tài khoản iDMS, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email để nhận thông tin cập nhật về các dịch vụ.

Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn tạo, tải lên, hoặc lưu trên ứng dụng iDMS như ảnh, video, tài liệu khi bạn đăng ký, thiết lập sản phẩm mới, tải xuống phần mềm, và khi bạn sử dụng dịch vụ iDMS.

Thông tin từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ:

Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, một số dữ liệu nhất định có thể được gửi đến như model phần cứng, phiên bản hệ điều hành, mã định danh thiết bị và thông tin vị trí/địa chỉ IP. Trong những trường hợp khác, tùy vào luật hiện hành và được sự đồng ý của bạn nếu cần thiết, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu dựa trên các hoạt động bao gồm cài đặt và cấu hình, dữ liệu sử dụng, sự cố hoặc lỗi dữ liệu.

Dữ liệu mà chúng tôi nhận được còn tùy thuộc vào các sản phẩm, tính năng và dịch vụ, những tương tác bạn thực hiện. Dữ liệu này có thể bao gồm những thông tin sau:

 • Tên và thông tin liên hệ – các dữ liệu như tên, địa chỉ email, số điện thoại và các dữ liệu tương tự khác.
 • Thông tin đăng nhập – mật khẩu, gợi ý và thông tin được sử dụng để xác thực và truy cập tài khoản
 • Dữ liệu sử dụng – Các dữ liệu về cách mà bạn và thiết bị tương tác với chúng tôi và sản phẩm của chúng tôi, như:
  • Dữ liệu sử dụng sản phẩm – các tính năng bạn sử dụng, thao tác và hoạt động mà bạn thực hiện như: các lần nhấn nút, tương tác với ứng dụng…
  • Dữ liệu thiết bị – dữ liệu về thiết bị và mạng bạn sử dụng để kết nối với sản phẩm của chúng tôi, bao gồm hệ điều hành và phần mềm khác trên thiết bị, mã định danh thiết bị, cài đặt khu vực và ngôn ngữ.
  • Dữ liệu hỗ trợ – thông tin cá nhân, phần cứng, phần mềm, chi tiết về sự cố, dữ liệu xác thực, những lần bạn liên hệ với chúng tôi, dữ liệu về máy móc và ứng dụng bạn đang sử dụng, dữ liệu hệ thống, đăng ký và cấu hình.
  • Danh bạ và các mối quan hệ – nếu bạn sử dụng sản phẩm hỗ trợ nhiều người dùng chúng tôi sẽ có những thông tin về những người liên hệ và mối quan hệ của bạn.
  • Dữ liệu về vị trí – Một số sản phẩm sử dụng dữ liệu vị trí cho các mục đích như thời gian/ngày tháng, tùy chọn ngôn ngữ. Dữ liệu về vị trí mà chúng tôi thu thập được có thể chính xác hoặc không chính xác. Dữ liệu vị trí chính xác có thể là thông tin địa chỉ nhà riêng, nơi làm việc hoặc dữ liệu từ hệ thống định vị toàn cầu. Dữ liệu vị trí không chính xác bao gồm vị trí lấy từ Wi-Fi, địa chỉ IP hoặc dữ liệu chỉ hiển thị vị trí bạn đang đứng với độ chính xác thấp hơn, như thành phố hoặc khu vực.

Thông tin vị trí của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, điều này giúp chúng tôi cung cấp tính năng như thiết lập tuyến bán hàng hoặc định vị được cửa hàng mà bạn viếng thăm.

Vị trí của bạn có thể được xác định với các mức độ chính xác khác nhau thông qua:

 • Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)
 • Địa chỉ IP
 • Dữ liệu cảm biến từ thiết bị của bạn
 • Thông tin về những thiết bị gần với thiết bị của bạn như điểm truy cập Wi-Fi, mạng di động và thiết bị hỗ trợ Bluetooth…

Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin, bao gồm cookie, bộ nhớ cục bộ, bộ nhớ web của trình duyệt hoặc bộ đệm dữ liệu ứng dụng, bộ nhớ đệm, cơ sở dữ liệu…

Tại sao iDMS thu thập dữ liệu vị trí của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để:

 • Cải thiện và cá nhân hóa các sản phẩm và dịch vụ của mình
 • Để gửi thông tin liên hệ, bao gồm khuyến mãi, thông tin tài khoản, cập nhật bảo mật và thông tin sản phẩm.
 • Chúng tôi có thể phân tích dữ liệu này, bao gồm thông tin cá nhân của bạn, để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa một cách liền mạch và nhất quán. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo luật hiện hành và sẽ thông qua sự đồng ý của bạn nếu cần thiết.
 • Duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp và cải tiến sản phẩm của mình cũng như thực hiện các hoạt động cần thiết như vận hành và sử dụng sản phẩm, duy trì và cải thiện hiệu suất, sử dụng dữ liệu để nghiên cứu, phát triển các tính năng mới và hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để đảm bảo các sản phẩm được hoạt động như mong muốn. Các sản phẩm của chúng tôi có thể có các tính năng được cá nhân hóa để cải thiện hiệu suất, sự hài lòng cũng như tùy chỉnh trải nghiệm dựa trên hoạt động, sở thích và vị trí của khách hàng.
 • Cải tiến sản phẩm: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cải tiến sản phẩm của mình, thêm tính năng mới, báo cáo lỗi, cải thiện tính bảo mật, xác định tính năng mới cần ưu tiên và cải thiện hiệu suất.
 • Độ bảo mật, an toàn và giải quyết tranh chấp: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để bảo vệ tính bảo mật và sự an toàn của sản phẩm cũng như người dùng. Chẳng hạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu để xác định sản phẩm nào cần bản vá bảo mật hoặc phân tích mẫu dữ liệu, điều này cho phép chúng tôi phát triển các tính năng bảo mật mới.

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý của bạn trước khi sử dụng thông tin cho mục đích không được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này.

Điều khoản về chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài ngoại trừ các trường hợp sau:

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi chia sẻ bất kì dữ liệu cá nhân nào.

Chúng tôi sẽ truy cập, chuyển giao, tiết lộ và lưu trữ dữ liệu cá nhân, bao gồm nội dung của bạn, khi chúng tôi chắc chắn rằng điều đó là cần thiết khi:

 • Tuân thủ luật lệ hoặc đáp ứng lại thủ tục pháp lý, như các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;
 • Bảo vệ khách hàng của chúng tôi như chặn thư rác hoặc ngăn chẵn những nỗ lực nhằm đánh cắp dữ liệu người dùng…;
 • Duy trì bảo mật sản phẩm, bao gồm ngăn chặn việc tấn công các hệ thống hoặc mạng lưới của chúng tôi;
 • Bảo vệ các quyền hợp pháp của bạn và của chúng tôi hoặc khi luật pháp yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc tổ chức chính phủ.

Những thay đổi về chính sách

 • Chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với chính sách này hoặc về cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi trước khi thực hiện.
 • Chúng tôi sẽ không làm giảm quyền hạn của bạn theo chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách này định kỳ để biết chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của iDMS.

BẠN MUỐN TÌM HIỂU, TRẢI NGHIỆM GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÂN PHỐI iDMS

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm giải pháp quản lý phân phối tiên tiến này. Từ đó, bạn có thể tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp