Phần mềm quản lý phân phối dành cho giám sát bán hàng

Phần mềm quản lý phân phối dành cho giám sát bán hàng được thiết kế nhằm hỗ trợ quản lý, giám sát theo dõi đội bán hàng ngoài thị trường:

 • Tối ưu hóa tuyến bán hàng
 • Đánh giá cơ hội bán hàng tại thị trường
 • Kiểm soát được lực lượng giao hàng và thu tiền, công nợ tại điểm bán.
 • Cập nhật thông tin thị trường theo thời gian thực

Sự đồng bộ dữ liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn việc lưu chuyển hàng hóa, nhân viên bán hàng và thông tin thực về thị trường nhanh chóng.

Những thách thức và đáp ứng về mặt giải pháp

phần mêm quản lý phân phối cho giám sát bán hàng giúp quản lý bán hàng tốt hơn

Lộ trình giao hàng & thu tiền

 • Phần mềm cung cấp thông tin chi tiết về tuyến đường của nhân viên bán hàng mà mình quản lý và chỉ ra lộ trình tối ưu cho người giao hàng và thu tiền.

Theo dõi lực lượng tại hiện trường

 • Phần mềm quản lý phân phối cung cấp cho giám sát bán hàng thông tin theo dõi liền mạch nhân viên hiện trường trong thời gian thực trong phạm vi mình quản lý.

Giao hàng trái tuyến & giao hàng từng phần

 • Nhân viên giao hàng có thể linh động hơn với giao hàng trái tuyến, giao hàng từng phần. Với sự trợ giúp của hệ thống tự động hóa sẽ cho phép việc quản lý giao hàng hiệu quả hơn.

>>> Xem thêm: Ứng dụng phần mềm quản lý phân phối iDMS cho nhân viên bán hàng

Thu tiền thanh toán không theo lịch trình

 • Nhân viên có thể thu tiền của khách hàng gần đó và các khoản thanh toán sắp đến hạn. Phần mềm hỗ trợ thông tin công nợ của các khách hàng giúp cho NVBH dễ dàng hơn trong việc trao đổi thông tin với đại lý và cập nhật với cấp quản lý.

Thông tin hàng tồn & đối thủ cạnh tranh

 • Nhân viên hiện trường có thể nhập mức tồn kho của cửa hàng và nắm bắt chi tiết sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, cấp quản lý có thể biết được thông tin mà không cần phải đến nơi.

Lý do giao hàng hoặc thu tiền không hoàn thành

 • Ứng dụng có tính năng để biết NVBH tại sao giao hàng không hoàn thành hoặc không được thu tiền.

Trang tổng quan & báo cáo

 • Phân tích tình kinh doanh khu vực quản Lý, tuyến bán hàng và KPI của nhân viên bán hàng.

Để chiếm lĩnh thị trường thì phải tạo ra sự khác biệt, khác biệt về sản phẩm, khác biệt trong cách quản lý bán hàng. Liên hệ Apzon để biết thêm thông tin về giải pháp