Style Guide

Typography

Menu

Font: Poppins, Size – 15px, Weight – 600

Main Content

Font: Poppins , Size – 17px, Weight – 400

Headings – H1

Font: Poppins
Size – 42px/31px
Weight – 600

Fusce vulputate augue sit amet nunc egestas volutpat. Donec laoreet urna nec leo ornare aliquet.

Headings – H2

Font: Poppins
Size – 35px/27px
Weight – 600

Fusce vulputate augue sit amet nunc egestas volutpat. Donec laoreet urna nec leo ornare aliquet.

Headings – H3

Font: Poppins
Size – 29px/24px
Weight – 600

Fusce vulputate augue sit amet nunc egestas volutpat. Donec laoreet urna nec leo ornare aliquet.

Headings – H4

Font: Poppins
Size – 24px/22px
Weight – 600

Fusce vulputate augue sit amet nunc egestas volutpat. Donec laoreet urna nec leo ornare aliquet.

Headings – H5

Font: Poppins
Size – 20px/19px
Weight – 600

Fusce vulputate augue sit amet nunc egestas volutpat. Donec laoreet urna nec leo ornare aliquet.

Headings – H6

Font: Poppins
Size – 18px
Weight – 600

Fusce vulputate augue sit amet nunc egestas volutpat. Donec laoreet urna nec leo ornare aliquet.

Buttons

Colors

contrast

#0e0e0e

contrast-2

#353535

contrast-3

#8d9297

base

#e6e6e6

base-2

#f8f8f8

base-3

#FFFFFF

accent

#d32525

accent-2

#5d9368

BẠN MUỐN TÌM HIỂU, TRẢI NGHIỆM GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÂN PHỐI iDMS

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm giải pháp quản lý phân phối tiên tiến này. Từ đó, bạn có thể tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp