Quản lý phân phối trong các lĩnh vực

Giải pháp iDMS có thể áp dụng để quản lý phân phối trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Các lĩnh vực khác nhau có những đặc điểm quản lý phân phối khác nhau. iDMS là một giải pháp có nền tảng quy trình chuẩn quốc tế và đầy đủ, do đó iDMS có thể mang lại giải pháp cho nhiều chuyên ngành đặc thù từ phân phối dược phẩm, phân phối hàng điện tử – điện máy – gia dụng, phân phối hàng tiêu dùng nhanh …

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về các giải pháp đặc thù của iDMS dành cho các lĩnh vực