Quản lý phân phối ngành dược

Với mức độ tăng trưởng về thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ đầu tư của người dân cho y tế tại Việt Nam ngày càng tăng, ngành dược đang có những cơ hội để phát triển tốt hơn nữa. Tuy nhiên, trong thời đại số và sự chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực, ngành dược cũng không phải là một ngoại lệ. Các công ty sở hữu các nền tảng chuyển đổi số tốt hơn sẽ giải quyết được nhiều thách thức trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hơn các đối thủ cùng ngành.

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI DƯỢC

 • Thiếu thông tin về kênh phân phối
 • Không quản lý được quy trình làm việc của trình dược viên
 • Không quản lý được các chương trình hỗ trợ, khuyến mãi..

 • Thông tin về doanh số, thị trường không cập nhật kịp thời
 • Thông tin về khách hàng, nhà thuốc không cập nhật
 • Thông tin về giao hàng không cập nhật

 • Tốn nhiều nhân lực cho quản lý và hỗ trợ đội ngũ trình dược viên
 • Quản lý công nợ không chính xác
 • Hàng hóa kiểm soát chưa chặt chẽ khó khăn cho các quy trình thu hồi (recall)

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI iDMS

 • Thiết lập KPI cho từng tuyến bán hàng, từng nhân viên
 • Kiểm soát và giám sát quá trình bán hàng của trình dược viên
 • Báo cáo kết quả doanh số theo thời gian thực
 • Thông tin tồn kho, khuyến mãi… được cập nhật đầy đủ
 • Tăng hiệu suất xử lý đơn hàng nhờ các quy trình chuẩn
 • Quản lý thông tin từng nhà thuốc, đại lý.
 • Thông tin độ bao phủ thị trường
 • Công nợ chi tiết tới từng đơn hàng
 • Tăng năng suất và hiệu quả bán hàng.

Tham khảo các tính năng chi tiết của phần mềm quản lý phân phối iDMS tại đây

Các bài viết liên quan đến quản lý phân phối dược phẩm

ĐỂ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI DƯỢC CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi

Hotline Hà Nội: 090 3499 166

Hotline TP Hồ Chí Minh: 093 1190 938