6 CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI

Một chiến lược phân phối tốt giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm của bạn dễ dàng hơn, từ đó gia tăng doanh số. Chiến lược phân phối hiệu quả cũng...

ỨNG DỤNG SỐ HÓA TRONG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI NGÀNH DƯỢC

Theo Business Monitor International (BMI) nhận định lĩnh vực dược phẩm luôn duy trì tăng trưởng hai con số mặc cho biến động của nền kinh tế. Dược...

NHỮNG KHÓ KHĂN & THÁCH THỨC VỀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI

Đối với một doanh nghiệp, kênh phân phối là một mắt xích quan trọng nhất để có thể mang lại lợi ích cho tất cả đối tác tham gia trong kênh. Trong...
6 CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI

6 CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI

Một chiến lược phân phối tốt giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm của bạn dễ dàng hơn, từ đó gia tăng doanh số. Chiến lược phân phối hiệu quả cũng là cơ sở để quyết định các chiến lược kinh doanh quan trọng. Do vậy, dưới đây là một số mách nhỏ để giúp bạn cải thiện...

read more
ỨNG DỤNG SỐ HÓA TRONG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI NGÀNH DƯỢC

ỨNG DỤNG SỐ HÓA TRONG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI NGÀNH DƯỢC

Theo Business Monitor International (BMI) nhận định lĩnh vực dược phẩm luôn duy trì tăng trưởng hai con số mặc cho biến động của nền kinh tế. Dược phẩm là nhóm nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày và cũng là một loại hàng hóa đặc biệt liên quan đến sức khỏe của...

read more
NHỮNG KHÓ KHĂN & THÁCH THỨC VỀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI

NHỮNG KHÓ KHĂN & THÁCH THỨC VỀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI

Đối với một doanh nghiệp, kênh phân phối là một mắt xích quan trọng nhất để có thể mang lại lợi ích cho tất cả đối tác tham gia trong kênh. Trong các yếu tố chiến lược, việc thay đổi kênh phân phối mang tính khó khăn nhất. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có một chiến...

read more
XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Khi hệ thống phân phối chính là tài sản của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm của công ty đến khách hàng một cách nhanh nhất, ổn định nhất và hiệu quả nhất. Thêm vào, Khi kênh phân phối chính là đường dẫn cho sản phẩm của doanh nghiệp đi đến tận...

read more