BẢNG GIÁ GIẢI PHÁP iDMS

BẢNG GIÁ HỆ THỐNG iDMS CORE

Sử dụng IRS Client trên máy tính với các tính năng của iDMS Core (dành cho các nhân viên sales admin và quản trị)

BẢNG GIÁ HỆ THỐNG iDMS FIELD SALES APP (iDMS FSA)

Sử dụng app trên điện thoại (iOS hoặc Android) – dành cho các nhân viên thị trường và giám sát bán hàng

(*) Đơn giá áp dụng cho 01 người sử dụng / 01 tháng.